BOARD OF DIRECTORS (2014-2018)

A C ASHOK KUMAR
Sri. A. C. Ashok Kumar M.com, L. L. B.
Chairman
Mob: +91 9446168599

His Message
MADHAVA HERALA Sri. Madhava Herala B. Sc, B.ED
Vice Chairman
Mob: 9446169448
Sri. Ganapathi K. Sri. Ganapathi K.
Director
Mob: 9446232720
Sri Krishna B. Sri Krishna B.
Director
Mob: 9995873244
Sri N. Sathish Sri N. Sathish
Director
Mob: 9447005640
Sri M. Shankara Naik Sri M. Shankara Naik
Director
Mob: 9447217557
Sri K. Subhrahmanya Prabhu Sri K. Subhrahmanya Prabhu, B. Com., F.C.A.
Director
Mob: 9447403373
Sri Thyampanna Naik A. Sri Thyampanna Naik A.
Director
Mob: 9446305077
Sri Vageesha B. Sri Vageesha B.
Director
Mob: 9447362108
Sri Laxmana Sri Laxmana
Director
Mob: 9446040482
Sri Sarojini K. Smt. Sarojini K.
Director
Mob: 9446169615
Smt. K.    Shobhanav Smt. K. Shobhana
Director
Mob: 9037452032
Smt. Srilatha M. Smt. Srilatha M.
Director
Mob: 9495779870
Sri. P. Ramesh Sri. P. Ramesh
General Manager in charge
Mob: +91 9037561606


Ex-BOARD OF DIRECTORS (1912-2009)

Sri. K. P. Achuthaya, Vakil 17-Oct-1912
Sri. K. Narasinga Nayak, Vakil 17-Oct-1912
Sri. S. S.  Rama Rao, Vakil 17-Oct-1912
Sri. H. Srinivas Kamath, Vakil 17-Oct-1912
Sri. K. S. D. Kamath, Merchant 17-Oct-1912
Sri. Ch. Srinivas Rao, Land Holder 17-Oct-1915
Sri. K. B. Mohamed Beary, Land holder 17-Oct-1915
Sri. P. Subraya Kamath, Land holder 10-Dec-1917
Sri. C. Balakrishna Kamath, Vakil 10-Dec-1917
Sri. Muthaya Shetty, Potail 10-Dec-1917
Sri. K. Srinivasa Rao, Land holder 15-Dec-1918
Sri. Mammunhi Beary, Merchant 24-Dec-1919
Sri. K. Sarvothama Kamath, Merchant 24-Dec-1919
Sri. Ch. Narasinga Rao, Land holder 24-Dec-1919
Sri. H. Srinivas Kamath, Vakil 25-Jan-1921
Sri. Karipody Mammunhi Beary, Merchant 25-Jan-1921
Sri. K. Pundalika Kamath, Merchant 25-Jan-1921
Sri. Padar Abdulla Kader, Land holder 25-Jan-1921
Sri. S. Lakshman Rao, Vakil 2-Feb-1922
Sri. K. Devadas Shenoy, Vakil 11-Apr-1926
Sri. N. Kunhamed Beary, Merchant 11-Apr-1996
Sri. B. Madhave Rao, Land holder 26-Apr-1926
Sri. Moiler Mammunhi, Merchant 13-Sep-1930
Sri. C. Manjunath Kamath, Vakil 24-May-1932
Sri. M. Venkatesh Shenoy, Merchant 17-Jun-1933
Sri. Kunnil Mammunhi, Land holder 17-Jun-1933
Sri. K. Abdul Saheb, Prop. M. M. Service 17-Jun-1934
Sri. Kaviraj K. C. Alva, Doctor 17-Jun-1934
Sri. K. P. Anantha Rao, Advocate 23-Jun-1936
Sri. K. Kamalaksha Kamath, Merchant 23-Jun-1936
Sri. A. Gopala Naik, Land holder 6-Nov-1937
Sri. K. Vaman Shenoy, Prop. Srinivas Printing works 13-Nov-1938
Sri. Khan Bahadur Mohamad Schamnad, land holder 3-Dec-1939
Sri. K. Battu Shetty, Merchant 3-Dec-1939
Sri. M. Kunhamoo, Merchant 15-Jun-1941
Sri. Ahamad Kunil, Merchant 22-Dec-1942
Sri. K. G. Ganesh Narayan Rai, Advocate 7-Nov-1945
Sri. K. P. Madhava Rao, Advocate 12-Sep-1948
Sri. H. H. Schamnad, Panchayath Officer 12-Sep-1948
Sri. B. Padmanabha, Advocate 12-Sep-1948
Sri. K. Ganesha Rao, Vakil 24-Jun-1956
Sri. P. Ahamad, Advocate 1-Sep-1957
Sri. B. Shivaramayya, Chemist & Druggist 1-Sep-1957
Sri. K. Mahabala Shetty, Photographer 26-Jun-1960
Sri. K. P. Narasimha Shetty, Land holder 30-Jun-1961
Sri. D. S. Kamath, Merchant 24-Jun-1962
Sri. T. A. Ibrahim, Merchant 24-Jun-1962
Sri. K. Narayana, Comositor 30-Jun-1963
Sri. K. Santha Naik, Co-op:Srores 28-Jun-1964
Sri. K. Vinayaka Kamath, Merchant 27-Jun-1965
Sri. P. M. Mohamood, Merchant 27-Jun-1965
Sri. C. Bvasantha Shenoy, Merchant 26-Jun-1966
Sri. T. A. Abubaker, Merchant 26-Jun-1966
Sri. Srinivas Shenoy, Merchant 1-Jul-1967
Sri. K. Gopalakrishna Mallya, Advocate 1-Jul-1968
Sri. M. A. Rahim, Cloth Merchant 1-Apr-1970
Sri. K. Sunder Rao, Photographer 1-Apr-1970
Sri. K. L. Padmanbha, Teacher 1-Apr-1970
Sri. Adoor Umesha Naik, Advocate 1-Jul-1971
Sri. K. Yeshwanth Kamath, Merchant 1-Jul-1971
Sri. Vishwanath Kamath, Merchant 1-Jul-1973
Sri. T. P. Hussain, Advocate 1-Jul-1973
Sri. K. Gangadhara Bhat, job Typist 1-Jul-1973
Sri. K. Radhakrishna Kamath, Merchant 27-Jun-1974
Sri. B. B. Alva, Advocate 27-Jun-1974
Sri. T. Raman, Photographer 1-Jul-1976
Sri. K. S. Ayub, Merchant 1-Jul-1976
Sri. K. jagadish, Advocate's Clerk 1-Jul-1979
Sri. V. Srikrishna Bhat, Advocate 1-Jul-1979
Sri. M. Gopalan, Advocate's Clerk 1-Jul-1979
Sri. N. Keshava Shenoy, Advocate's Clerk 1-Jul-1979
Sri. M. Narayana Bhat, Advocate 1-Jul-1982
Sri. M. Divakara, Manager, Prakash Traders 1-Jul-1982
Sri. M. Jayarama Pai, Jeweller 1-Jul-1982
Sri. T. Raman 1-Jul-1982
Sri. M. Divakara 1-Jul-1982
Sri. V K Sridharan Nair 1-Jul-1982
Sri. P. Shivarma Shetty 1-Jul-1982
Madhava Kamath K 24-Feb-1996
Nageshwara Rao K. 24-Feb-1996
Ramanna Rai P. 24-Feb-1996
Varadaraja Mallya K. 24-Feb-1996
Jagadish Kamath K. 24-Feb-1996
Sowmyalatha A. 24-Feb-1996
K. Devadas 26-Mar-1999
K. Nagesh Rao 26-Mar-1999
P. Ramanna Rai 26-Mar-1999
Sowmyalatha A. 26-Mar-1999
K. Madhava Herala 26-Mar-1999
M. Shivaraya Shenoy 26-Mar-1999
K. Babu 26-Mar-1999
K. Devadas 31-Mar-2004
K. Nageshwara Rao 31-Mar-2004
P. Ramanna rai 31-Mar-2004
A. Sowmyalatha 31-Mar-2004
K. Madhava Herala 31-Mar-2004
M. Shivaraya Shenoy 31-Mar-2004
K. Babu 31-Mar-2004
M. Shivaraya Shenoy, 9-Apr-2009
K. Subrahmanya Prabhu, 9-Apr-2009
A. Naveendra Kumar Shetty, 9-Apr-2009
Jayarama Shetty, 9-Apr-2009
Chandran. G 9-Apr-2009
Radha Muralidhar Kamath 9-Apr-2009
Chandrashekaran, 9-Apr-2009
K.Raghunatha Kamath 9-Apr-2009